Opublikowano

Dozymetr osobisty sklep

Dozymetr osobisty jest przyrządem służącym do pomiaru poziomu promieniowania jonizującego, takiego jak promieniowanie rentgenowskie, gamma czy beta.

Dozymetr osobisty jest zatem narzędziem kluczowym w dziedzinach, gdzie występuje ryzyko narażenia na promieniowanie jonizujące. Pozwala na monitorowanie dawki promieniowania i zapewnienie bezpieczeństwa osób pracujących w takich środowiskach lub narażonych na promieniowanie w inny sposób.

Dozymetr osobisty

Do czego może przydać się dozymetr osobisty?

Oto kilka przykładów, w jakich celach może przydać się dozymetr osobisty:

  1. Pracownicy narażeni na promieniowanie: W miejscach pracy, takich jak elektrownie jądrowe, szpitale, laboratoria nuklearne czy zakłady przemysłowe, gdzie istnieje ryzyko narażenia na promieniowanie jonizujące, dozymetry osobiste są niezwykle istotne. Pracownicy noszą dozymetry, które mierzą dawkę promieniowania, jakiej zostali poddani. Dzięki temu można monitorować ich ekspozycję na promieniowanie i zapewnić, że nie przekroczą ustalonych limitów bezpieczeństwa.
  2. Kontrola medyczna: Pacjenci poddawani leczeniu promieniowaniem, na przykład w przypadku radioterapii, mogą nosić dozymetr osobisty, aby monitorować otrzymaną dawkę promieniowania. Lekarze i technicy mogą korzystać z tych danych, aby kontrolować, czy pacjent otrzymuje odpowiednią dawkę promieniowania i dostosować leczenie w razie potrzeby.
  3. Sytuacje awaryjne: W przypadku wypadków nuklearnych, awarii elektrowni jądrowej lub innych sytuacji, w których występuje znaczne ryzyko promieniowania, dozymetry osobiste są niezwykle ważne. Pomagają w ocenie ekspozycji na promieniowanie u osób zaangażowanych w działania ratownicze lub ewakuacyjne. Te informacje są niezbędne do podjęcia decyzji dotyczących bezpieczeństwa i ewentualnego leczenia osób narażonych na promieniowanie. W sytuacjach kryzysowych przydatne są wzmocnione urządzenia pomiaru promieniowania jonizującego. Wodoodporny dozymetr osobisty to często konieczność.
  4. Badania naukowe: Dozymetry osobiste są również używane w badaniach naukowych, zwłaszcza w dziedzinie fizyki promieniowania. Pomiar dawki promieniowania w różnych warunkach może dostarczyć cennych informacji na temat wpływu promieniowania na organizmy żywe oraz pomóc w opracowywaniu odpowiednich norm i zasad ochrony przed promieniowaniem.
Promieniowanie jonizujące

Czy dozymetry osobiste są wykorzystywane przez służby graniczne?

Tak, elektroniczny dozymetr osobisty może być wykorzystywany przez służby graniczne w pewnych sytuacjach. Służby graniczne mają za zadanie monitorować i kontrolować przepływ osób i towarów przez granice państwowe w celu zapewnienia bezpieczeństwa narodowego i publicznego. Promieniowanie jonizujące może stanowić zagrożenie w przypadku nielegalnego przemieszczania się materiałów promieniotwórczych lub w sytuacjach awaryjnych.

Dozymetry osobiste mogą być stosowane przez służby graniczne w następujących przypadkach:

  1. Kontrola materiałów promieniotwórczych: Służby graniczne mogą korzystać z dozymetrów osobistych do monitorowania poziomów promieniowania w pobliżu materiałów promieniotwórczych, takich jak izotopy radioaktywne, które są przewożone lub przemycone przez granice. Pozwala to na wczesne wykrycie i odpowiednie reagowanie w przypadku stwierdzenia nielegalnego przenoszenia lub wycieku tych materiałów.
  2. Monitorowanie środowiska pracy: Służby graniczne mogą również wykorzystywać dozymetry osobiste do monitorowania ekspozycji swoich pracowników na promieniowanie jonizujące w przypadku, gdy są one narażone na takie promieniowanie w wyniku wykonywania swoich obowiązków. Przykładowo, osoby odpowiedzialne za skanowanie bagaży na lotniskach lub kontrolę towarów na granicach mogą nosić dozymetry, aby zapewnić, że są chronione przed szkodliwym promieniowaniem.
  3. Reagowanie na sytuacje awaryjne: Służby graniczne muszą być przygotowane na potencjalne sytuacje awaryjne związane z promieniowaniem, takie jak wyciek materiałów promieniotwórczych lub incydenty nuklearne. W takich sytuacjach dozymetry osobiste mogą być używane do monitorowania ekspozycji na promieniowanie przez funkcjonariuszy służb granicznych oraz innych zaangażowanych w działania ratownicze.

Dozymetry osobiste stanowią jeden z elementów w kompleksowym systemie monitorowania i ochrony przed promieniowaniem. Służby graniczne wdrażają również inne środki i procedury bezpieczeństwa, takie jak skanery promieniowania, detektory promieniotwórczości i odpowiednie szkolenie personelu, aby zminimalizować ryzyko i zapewnić bezpieczeństwo na granicach.

Osobisty licznik Geigera

Jakiej marki dozymetr osobisty wybrać?

Na rynku dostępne są urządzenia do pomiaru promieniowania jonizującego różnych marek dostępne w profesjonalnych sklepach. Ważne jest aby dobrać urządzenie posiadające odpowiednie parametry pomiarowe, ale także właściwości użytkowe. Budżetowe urządzenia produkcji azjatyckiej zwykle są wyposażone w niskiej jakości tuby Geigera dlatego dokładność pomiaru promieniowania i stabilność pracy jest w nich gorsza. Profesjonalny licznik Geigera powinien mieć nie tylko dobre parametry pomiarowe, ale ważne są także rozmiar urządzenia, czas pracy na niezależnym zasilaniu i wytrzymałość na czynniki zewnętrzne ponieważ urządzenia te są często użytkowane w niesprzyjających warunkach terenowych. Często muszę się też charakteryzować odpornością na wstrząsy. Od działania dozymetru osobistego często zależy zdrowie, a nawet życie osoby, która go używa. Pomiar przyjętej dawki promieniowania (gamma, beta, X) jest konieczny w celu określenia wpływu promieniowania jonizującego. Mierniki Geigera nie oferujące pomiaru dawki promieniowania możemy na starcie zignorować szukając osobistego dozymetru w sklepie.

Wodoodporny dozymetr osobisty sklep

Ciekawą prozpozycją jest licznik Geigera, dozymetr Milerd HiStand. Urządzenie to posiada wzmocnioną, wodoszczelną obudowę odporną na wstrząsy i kontakt z wodą. Milerd HiStand do licznik Geigera-Mullera o kształcie dużego długopisu dzięki czemu jest łatwy w codziennym użytkowaniu i transporcie (można go nosić w kieszeni spodni lub kurtki). Dozymetr Milerd oprócz wbudowanego akumulatora działa także na zasilaniu energią słoneczną – posiada baterie fotowoltaiczne osadzone na obudowie. Znacząco wydłuża to czas pracy urządzenia. Jest to istotne dla osób wybierających się w długie wyprawy lub podczas sytuacji kryzysowych gdzie konieczne jest długotrwałe monitorowanie promieniowania. Osobisty dozymetr promieniowania Milerd HiStand to urządzenie przeznaczone do zastosowania w trudnych warunkach przez wojsko, służby mundurowe i ratownicze w czasie katastrof naturalnych. Idealnie sprawdzi się także do mniej specjalistycznych, hobbystycznych zastosowań jak Urban Exploration (Urbex). Obudowa dozymetru Milerd HiStand została zabezpieczona dodatkowymi uszczelnieniami, które zabezpieczają wyświetlacz, port ładowania oraz przyciski. Opisywany wodoodporny dozymetr osobisty jest dostępny w naszym firmowym sklepie.

Katastrofy - promieniowanie jonizujące

Jakie były największe katastrofy związane z promieniowaniem jonizującym w Polsce?

W Polsce nie wystąpiły żadne katastrofy na miarę takich tragedii jak Czarnobyl czy Fukushima. Niemniej jednak, w historii Polski zdarzyły się pewne incydenty związane z promieniowaniem jonizującym. Oto kilka najważniejszych wydarzeń:

Wypadek w Instytucie Badań Jądrowych w Świerku

W lutym 1985 roku w Instytucie Badań Jądrowych w Świerku doszło do poważnego wypadku, w wyniku którego dwie osoby zostały narażone na duże dawki promieniowania. Pracownicy podczas próby rozpakowania próbki zawierającej izotopy promieniotwórcze naruszyli zabezpieczenia i zostali narażeni na intensywne promieniowanie neutronowe. W wyniku wypadku jeden z pracowników zmarł, a drugi doznał poważnych obrażeń.

Incydent w Krajowym Centrum Promieniowania Synchrotronowego

W lipcu 1994 roku w Krajowym Centrum Promieniowania Synchrotronowego w Krakowie doszło do wycieku radioaktywnego. Podczas eksperymentu doszło do uszkodzenia eksperymentalnej komory próżniowej, co spowodowało uwalnianie promieniowania. Pracownicy zostali narażeni na niskie dawki promieniowania, ale nie odnotowano poważnych skutków zdrowotnych.

Wypadek w Zakładzie Radioterapii w Lublinie

W grudniu 2015 roku w Zakładzie Radioterapii w Lublinie doszło do wypadku podczas procedury leczenia radioterapią. W wyniku błędu proceduralnego pacjentka otrzymała dawkę promieniowania znacznie przekraczającą zalecaną dawkę. Skutkiem tego było oparzenie tkanek i trwałe uszkodzenie organizmu pacjentki. Wypadek ten spowodował szeroką dyskusję na temat procedur bezpieczeństwa i nadzoru nad leczeniem radioterapią w Polsce.