Opublikowano

Dozymetr osobisty

Dozymetr osobisty to urządzenie, które służy do pomiaru dawki promieniowania jonizującego, która została otrzymana przez osobę pracującą w środowisku zwiększonego promieniowania. Dozymetry osobiste są najczęściej używane przez pracowników służby zdrowia, pracowników przemysłu jądrowego, naukowców i innych osób, które są narażone na promieniowanie jonizujące w pracy.

Co to jest dozymetr osobisty?

Dozymetr osobisty jest małym urządzeniem, które nosi się przy sobie przez cały czas pracy lub ekspozycji na promieniowanie jonizujące. Dozymetr zazwyczaj mierzy ilość promieniowania, które dociera do ciała osoby i może rejestrować dawkę promieniowania na różnych głębokościach w ciele.

Dzięki dozymetrom osobistym pracownicy narażeni na promieniowanie jonizujące mają możliwość monitorowania swojego narażenia na promieniowanie – mogą sprawdzić czy zostały przekroczone dopuszczalne dawki promieniowania. W razie potrzeby umożliwia todopuszczalne dawki promieniowania podejmować działania zapobiegawcze, aby zminimalizować ryzyko szkodliwych skutków dla zdrowia.

Dozymetr Milerd HiStand
Dozymetr Milerd HiStand

Jak działa dozymetr?

Dozymetry promieniowania jonizującego wykorzystuje materiał, który emituje światło po naświetleniu. Po naświetleniu, dozymetr jest odczytywany za pomocą lasera, który mierzy ilość światła emitowanego przez materiał. Ilość światła jest proporcjonalna do dawki promieniowania, którą otrzymał dozymetr.

Odczytane wyniki dawki promieniowania są zwykle przetwarzane za pomocą specjalistycznego oprogramowania, które umożliwia dokładne obliczenie całkowitej dawki promieniowania, którą osoba otrzymała w trakcie pracy lub ekspozycji.

Profesjonalne dozymetry mierzą nie tylko promieniowanie tła, czyli poziom promieniowania joznizującego w danej chwili, ale także dawkę promieniowania przyjętą w określonym przedziale czasu. Dzięki temu w przypadku wystawienia na podniesiony, ale nieśmiertelny poziom promieniowania wiemy ile czasu człowiek ma na opuszczenie miejsca ekspozycji zanim podniesiony poziom promieniowania zacznie negatywnie wpływać na jego zdrowie.

Dozymetr osobisty
Dozymetr osobisty

Milerd HiStand

Dozymetr Milerd HiStand posiada wzmocnioną, wodoszczelną obudowę odporną na wstrząsy i kontakt z wodą. HiStand oprócz wbudowanego akumulatora działa także na zasilaniu energią słoneczną – posiada baterie fotowoltaiczne osadzone na obudowie. Dzięki temu dozymetr osobisty Milerd HiStand świetnie sprawdza się w czasie wypraw Urbex i pracy terenowej. Jest to niezastąpione urządzenie, z którego mogą korzystać służby mundurowe i ratownicze w czasie katastrof naturalnych. Obudowa urządzenia została zabezpieczona dodatkowymi uszczelnieniami. Chronią one wyświetlacz, port ładowania oraz przyciski.

Substancje radioaktywne
Substancje radioaktywne

Dozymetry w czasie katastrof

Dozymetry osobiste są bardzo ważnym narzędziem w przypadku katastrof, które powodują emisję promieniowania jonizującego. Poniżej przedstawiam kilka przypadków użycia dozymetrów w czasie katastrof:

  • Czarnobyl – po awarii elektrowni jądrowej w Czarnobylu w 1986 roku, dozymetry osobiste były stosowane do pomiaru poziomów promieniowania wśród pracowników zaangażowanych w akcję ratunkową, a także do monitorowania poziomów promieniowania w środowisku. Dozymetry były przymocowywane do ubrań i innych części ciała ratowników, a wyniki pomiarów były regularnie monitorowane.
  • Fukushima – po trzęsieniu ziemi i tsunami w 2011 roku, które spowodowały awarię elektrowni jądrowej w Fukushima, dozymetry osobiste były stosowane do pomiaru poziomów promieniowania wśród pracowników zaangażowanych w akcję ratunkową, a także do monitorowania poziomów promieniowania w środowisku. Dozymetry były również wykorzystywane do monitorowania poziomów promieniowania w wodzie i żywności.
  • Zamach terrorystyczny w USA – po zamachach terrorystycznych w USA w 2001 roku, dozymetry osobiste były stosowane do pomiaru poziomów promieniowania wśród pracowników zaangażowanych w akcję ratunkową i poszukiwawczą. Dozymetry były przymocowane do ubrań ratowników, a wyniki pomiarów były regularnie monitorowane.

W przypadku katastrof, w których występuje emisja promieniowania jonizującego, dozymetry osobiste są niezbędne do monitorowania poziomów promieniowania wśród pracowników zaangażowanych w akcję ratunkową i innych działań pomocowych. Dzięki dozymetrom można uniknąć narażenia na szkodliwe dawki promieniowania i zapewnić bezpieczeństwo pracowników oraz ludności cywilnej.

Katastrofa nuklearna
Katastrofa nuklearna