Opublikowano

Elektrosmog: Niewidzialne zagrożenie w naszym otoczeniu

Elektrosmog to zjawisko występujące w naszym otoczeniu, które może wpływać na nasze zdrowie i samopoczucie. Jest to niewidzialne zagrożenie, które powstaje w wyniku oddziaływania na nasze ciała różnych źródeł pola elektromagnetycznego. W dzisiejszych czasach, ze względu na rozwój technologii, jesteśmy narażeni na coraz większą ilość takich źródeł, co sprawia, że problem elektrosmogu staje się coraz bardziej istotny.

Czytaj dalej Elektrosmog: Niewidzialne zagrożenie w naszym otoczeniu
Opublikowano

Co to jest pole elektromagnetyczne – definicja, pomiar i wpływ na otoczenie

Pole elektromagnetyczne jest nieodłącznym elementem współczesnego życia, od technologii komunikacyjnych po urządzenia codziennego użytku. To złożone zjawisko przykuwa uwagę naukowców, inżynierów i społeczeństwa ze względu na jego wszechobecność i potencjalny wpływ na zdrowie ludzi oraz środowisko. W niniejszym artykule zgłębimy tajemnice pola elektromagnetycznego, omawiając jego definicję, technologie pomiarowe i obecny stan wiedzy na temat oddziaływania pola elektromagnetycznego i wpływu PEM na zdrowie.

Czytaj dalej Co to jest pole elektromagnetyczne – definicja, pomiar i wpływ na otoczenie
Opublikowano

Co wytwarza pole elektromagnetyczne?

Pole elektromagnetyczne ma szerokie zastosowanie we współczesnym świecie, od technologii komunikacyjnych (takich jak telefonia komórkowa czy WiFi) po medycynę (np. rezonans magnetyczny) i wiele innych dziedzin. Jednakże, należy pamiętać o potencjalnych zagrożeniach, które mogą wystąpić przy długotrwałym narażeniu na silne pola elektromagnetyczne, zwłaszcza w niektórych przemysłowych i naukowych zastosowaniach.

Czytaj dalej Co wytwarza pole elektromagnetyczne?
Opublikowano

Dozymetr osobisty sklep

Dozymetr osobisty jest przyrządem służącym do pomiaru poziomu promieniowania jonizującego, takiego jak promieniowanie rentgenowskie, gamma czy beta.

Dozymetr osobisty jest zatem narzędziem kluczowym w dziedzinach, gdzie występuje ryzyko narażenia na promieniowanie jonizujące. Pozwala na monitorowanie dawki promieniowania i zapewnienie bezpieczeństwa osób pracujących w takich środowiskach lub narażonych na promieniowanie w inny sposób.

Czytaj dalej Dozymetr osobisty sklep
Opublikowano

Promieniowanie elektromagnetyczne

Promieniowanie elektromagnetyczne to energia przenoszona przez fale elektromagnetyczne, które składają się z oscylujących pól elektrycznych i magnetycznych. Pojęcie to jest związane z polem elektromagnetycznym i w tym artykule oba je wyjaśnimy przedstawiając także różnice między polem elektromagnetycznym i promieniowaniem elektromagnetycznym i napieszemy gdzie z promieniowaniem można się spotkać. W osobnym tekście na naszym blogu opisaliśmy też promieniowanie jonizujące.

Czytaj dalej Promieniowanie elektromagnetyczne
Opublikowano

Urządzenie do pomiaru pola elektromagnetycznego

Urządzenie do pomiaru pola elektromagnetycznego, czyli miernik pola elektromagnetycznego, nazywany także miernikiem EMF (Electromagnetic Field), to urządzenie służące do pomiaru natężenia i charakterystyk pól elektromagnetycznych w otoczeniu. Pomiary te mogą być wykonane dla różnych rodzajów pól elektromagnetycznych, takich jak pola elektryczne, pola magnetyczne czy fale radiowe.

Czytaj dalej Urządzenie do pomiaru pola elektromagnetycznego
Opublikowano

Myjka do żywności

Myjka do żywności to urządzenie przeznaczone do oczyszczania produktów spożywczych takich jak owoce, warzywa, mięso, ryby i inne. Myjka w ciągu kilku minut usunie szkodliwe substancje z powierzchni żywności i zrobi to znacznie skuteczniej niż inne tradycyjne metody oczyszczania. Najskuteczniejsze oczyszczanie zapewniają myjki ozonowo-ultradźwiękowe czyli wykorzystujące dwie niezwykle technologie – ozon i ultradźwięki. Myjka do żywności działająca w oparciu o te technologie oczyszcza produkty znajdujące się w wodzie.

Czytaj dalej Myjka do żywności
Opublikowano

Pomiary radonu

Radon jest szkodliwym gazem, który występuje w sposób naturalny zwłaszcza w piwnicach domu, podpiwniczeniach, podziemnych garażach, a także w domach mieszkalnych. Jest to gaz bezparwny dlatego w celu jego wykrycia potrzebne są pomiary radonu specjalistycznym miernikiem. Radon to gaz promieniotwórczy i jest szkodliwy dla zdrowia ludzkiego.

Czytaj dalej Pomiary radonu
Opublikowano

Dozymetr osobisty

Dozymetr osobisty to urządzenie, które służy do pomiaru dawki promieniowania jonizującego, która została otrzymana przez osobę pracującą w środowisku zwiększonego promieniowania. Dozymetry osobiste są najczęściej używane przez pracowników służby zdrowia, pracowników przemysłu jądrowego, naukowców i innych osób, które są narażone na promieniowanie jonizujące w pracy.

Czytaj dalej Dozymetr osobisty