Opublikowano

Promieniowanie jonizujące

Promieniowanie jonizujące to rodzaj promieniowania, które ma wystarczającą energię, aby jonizować atomy i cząsteczki w materii, w tym w organizmie człowieka. Promieniowanie jonizujące może wpłynąć na komórki w ciele i spowodować szkody w materiale genetycznym, co może prowadzić do zaburzeń w funkcjonowaniu organizmu i wystąpienia chorób.

Jaki wpływ na człowieka ma promieniowanie jonizujące?

Krótkotrwałe narażenie na wysokie dawki promieniowania jonizującego może prowadzić do ostrych objawów chorobowych, takich jak nudności, wymioty, biegunka, osłabienie, zaczerwienienie skóry i oparzenia. W skrajnych przypadkach, narażenie na bardzo wysokie dawki promieniowania może prowadzić do zgonu.

Długotrwałe narażenie na promieniowanie jonizujące może prowadzić do poważnych chorób, takich jak nowotwory i choroby układu krwionośnego. Wysokie dawki promieniowania mogą również wpłynąć na rozwój płodu, powodując uszkodzenia w materiale genetycznym, co może prowadzić do wad rozwojowych i chorób u noworodków.

Z uwagi na szkodliwy wpływ promieniowania jonizującego na organizm człowieka, konieczne jest stosowanie środków ostrożności i zasad bezpieczeństwa w miejscach pracy i innych miejscach, gdzie występuje narażenie na to promieniowanie. Pracownicy narażeni na promieniowanie jonizujące są zwykle poddawani regularnym badaniom i monitorowaniu dawek promieniowania za pomocą dozymetrów osobistych. Poziom napromieniowania człowieka promieniowaniem jonizującym można zmierzyć profesjonalnym urządzeniem jakim jest dozymetr osobisty.

Miernik promieniowania jonizującego
Miernik promieniowania jonizującego

Gdzie występuje promieniowanie jonizujące?

Promieniowanie jonizujące występuje naturalnie w środowisku, ale jest również wytwarzane przez człowieka. Oto niektóre źródła promieniowania jonizującego:

 • Promieniowanie kosmiczne. Promieniowanie kosmiczne to promieniowanie pochodzące z kosmosu. Na powierzchni Ziemi jest ono stosunkowo słabe, ale na przykład na wysokości lotów samolotów lub na orbicie kosmicznej jest znacznie silniejsze.
 • Promieniowanie naturalne. Promieniowanie naturalne pochodzi z różnych źródeł w przyrodzie, takich jak skały, gleba i powietrze. Do jego głównych źródeł należą radon, tor i potas.
 • Promieniowanie medyczne. Promieniowanie medyczne jest stosowane w diagnostyce i leczeniu chorób, takich jak rak. Promieniowanie stosowane w tych celach może mieć skutki uboczne, szczególnie w przypadku długotrwałej ekspozycji.
 • Promieniowanie przemysłowe. Promieniowanie jonizujące jest produkowane przez różne przemysły, takie jak przemysł jądrowy i energetyczny, a także przemysł wydobywczy.

Występowanie promieniowania jonizującego w środowisku jest nieuniknione, ale istnieją środki ostrożności, które mogą pomóc w minimalizacji jego skutków dla zdrowia. Dlatego też warto pamiętać o bezpiecznym korzystaniu z źródeł promieniowania, a w przypadku wątpliwości skonsultować się z odpowiednim specjalistą.

Jak wykryć promieniowanie jonizujące?

Promieniowanie jonizujące nie jest widoczne ani wyczuwalne przez zmysły człowieka, więc do jego wykrycia potrzebne są specjalne narzędzia – liczniki Geigera. Licznik Geigera jest urządzeniem, które mierzy ilość promieniowania jonizującego w danym miejscu. W przypadku wykrycia promieniowania jonizującego, licznik wydaje dźwięk lub wibracje.

W przypadku podejrzenia wystąpienia promieniowania jonizującego, ważne jest, aby podjąć odpowiednie środki ostrożności i skontaktować się z odpowiednimi służbami, takimi jak lokalna jednostka ratownictwa chemicznego lub odpowiednie służby kontrolne.

Dozymetr osobisty Milerd HiStand
Dozymetr osobisty Milerd HiStand

Promieniowanie jonizujące – największe katastrofy

Było wiele katastrof związanych z promieniowaniem jonizującym, a oto kilka najpoważniejszych w historii:

 1. Czarnobyl (1986): To jedna z największych katastrof związanych z promieniowaniem jonizującym w historii. Wybuch reaktora w elektrowni jądrowej w Czarnobylu na Ukrainie spowodował uwolnienie dużej ilości promieniowania, które spowodowało śmierć setek ludzi i zanieczyszczenie środowiska na tysiące lat.
 2. Fukushima (2011): Trzęsienie ziemi i tsunami w Japonii spowodowały uszkodzenie elektrowni jądrowej Fukushima Daiichi, co doprowadziło do wycieku promieniowania. To spowodowało ewakuację setek tysięcy ludzi i zanieczyszczenie okolicznych wód i gleby.
 3. Wybuch w Mayak (1957): Wybuch w fabryce przetwarzającej odpady nuklearne w Mayak w Rosji spowodował uwolnienie ogromnej ilości promieniowania, które zanieczyściło tereny na setki kilometrów.
 4. Wybuch w Tokaimurze (1999): To była awaria w japońskiej elektrowni jądrowej, która spowodowała wyciek promieniowania, co skutkowało śmiercią dwóch pracowników elektrowni.
 5. Awaria w Three Mile Island (1979): Awaria w amerykańskiej elektrowni jądrowej Three Mile Island była jednym z najpoważniejszych wypadków jądrowych w historii Stanów Zjednoczonych. Wyciek promieniowania spowodował ewakuację okolicznych mieszkańców.
 6. Wybuch w Sellafield (1957): Wybuch w brytyjskiej elektrowni jądrowej Sellafield spowodował wyciek promieniowania, co zanieczyściło tereny wokół elektrowni i wpłynęło na zdrowie pracowników.
 7. Eksplozja bomby atomowej w Hiroszimie i Nagasaki (1945): To były jedne z najpoważniejszych katastrof związanych z promieniowaniem jonizującym w historii. Eksplozje bomby atomowej w Hiroszimie i Nagasaki spowodowały śmierć setek tysięcy ludzi i pozostawiły wielu z nich z poważnymi chorobami spowodowanymi promieniowaniem.

Te katastrofy jasno pokazują, jak poważne mogą być skutki promieniowania jonizującego i jak ważne jest podejmowanie odpowiednich środków ostrożności w celu minimalizacji ryzyka związanego z wykorzystaniem energii jądrowej.

Katastrofa nuklearna
Katastrofa nuklearna