Opublikowano

Pomiary radonu

Radon jest szkodliwym gazem, który występuje w sposób naturalny zwłaszcza w piwnicach domu, podpiwniczeniach, podziemnych garażach, a także w domach mieszkalnych. Jest to gaz bezparwny dlatego w celu jego wykrycia potrzebne są pomiary radonu specjalistycznym miernikiem. Radon to gaz promieniotwórczy i jest szkodliwy dla zdrowia ludzkiego.

Czym jest radon?

Radon to gazowy pierwiastek chemiczny, którego symbol to Rn, a liczba atomowa to 86. Jest to bezbarwny, bezwonny i nietoksyczny gaz, który naturalnie występuje w skorupie ziemskiej, a w szczególności w glebie i skałach, zawierających uran i tor.

Radon jest uważany za szkodliwy dla zdrowia, ponieważ jest promieniotwórczy i emituje promieniowanie alfa, które może uszkodzić komórki w naszym ciele i zwiększyć ryzyko zachorowania na raka płuc. Radon jest jednym z największych źródeł promieniowania naturalnego w naszym otoczeniu, a stężenie radonu w pomieszczeniach zamkniętych może osiągnąć poziomy, które stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia.

Dlatego ważne jest regularne testowanie stężenia radonu w naszych domach i miejscach pracy oraz podejmowanie odpowiednich działań, aby zmniejszyć narażenie na ten gaz. Istnieją różne metody zapobiegania przedostawaniu się radonu do pomieszczeń, takie jak uszczelnienie fundamentów i ścian, instalacja wentylacji mechanicznej, czy zastosowanie specjalnych systemów usuwających radon z powietrza.

Miernik radonu
Milerd Aero Q4

Czy radon jest szkodliwy dla ludzi?

Tak, radon jest uważany za szkodliwy dla zdrowia ludzkiego. Jest to gaz promieniotwórczy, który może uszkodzić komórki w naszym ciele i zwiększyć ryzyko zachorowania na raka płuc. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), radon jest drugim największym czynnikiem ryzyka zachorowania na raka płuc po paleniu tytoniu. Szacuje się, że radon jest przyczyną około 10% przypadków raka płuc na całym świecie.

Radon naturalnie występuje w skorupie ziemskiej i może przedostać się do budynków przez szczeliny w fundamentach, podłogach i ścianach, gdzie gromadzi się w zamkniętych przestrzeniach, takich jak piwnice czy podziemia. Dlatego ważne jest regularne testowanie stężenia radonu w naszych domach i miejscach pracy oraz podejmowanie odpowiednich działań, aby zmniejszyć narażenie na ten gaz. Istnieją różne metody zapobiegania przedostawaniu się radonu do pomieszczeń, takie jak uszczelnienie fundamentów i ścian, instalacja wentylacji mechanicznej, czy zastosowanie specjalnych systemów usuwających radon z powietrza.

Jak mierzyć radon?

Poziom stężenia radonu można zmierzyć korzystając ze specjalistycznego urządzenia pomiarowego takiego jak miernik radonu Milerd Aero Q4 lub miernik jakości powietrza Milerd Aero Q8. Oba te mierniki radonu pozwalają na pomiar gazu w pomieszczeniach mieszkalnych – zarówno pomiar stężenia radonu w danej chwili jak i ciągły monitoring. W przypadku przekroczenia bezpiecznego poziomu stężenia radonu urządzenie aktywuje sygnalizację alarmową. Jest to bardzo ważne ponieważ radon jest gazem bardzo szkodliwym dla ludzi.

Pomiary radonu
Milerd Aero Q8

Gdzie występuje radon?

Radon jest gazem promieniotwórczym, który naturalnie występuje w skorupie ziemskiej i w atmosferze. W powietrzu radon występuje w niskich stężeniach, które zwykle nie stanowią zagrożenia dla zdrowia ludzi.

Jednak problemem jest to, że radon może przedostawać się z gleby i skał do zamkniętych pomieszczeń, takich jak piwnice, podziemia, podziemne parkingi, kopalnie czy tunele. W zamkniętych pomieszczeniach radon gromadzi się, a jego stężenie może być wysokie, co zwiększa ryzyko narażenia na promieniowanie jonizujące.

Stężenie radonu w poszczególnych regionach zależy od geologicznych warunków danego obszaru, takich jak rodzaj skał, gleby i klimat. Według badań, obszary występowania radonu o podwyższonym ryzyku dla zdrowia ludzi obejmują np. Góry Skandynawskie, część Alp, północną i wschodnią Europę, północną część Ameryki Północnej, pustynie w Australii, jak również wiele innych regionów na świecie.