Opublikowano

Pomiar pola elektromagnetycznego w domu – jak go wykonać?

Pole elektromagnetyczne to obszar, w którym występują zmienne pola elektryczne i magnetyczne. Możemy wyróżnić pole elektromagnetyczne Ziemi oraz pola elektromagnetyczne sztuczne (niskiej i wysokiej częstotliwości) znane też jako elektrosmog. Naturalne pole elektromagnetyczne występuje na przykład w wyniku działania ziemskiego pola magnetycznego czy promieniowania kosmicznego. Pola elektromagnetyczne niskiej częstotliwości są natomiast generowane przez urządzenia elektryczne, takie jak telewizory, komputery czy telefony komórkowe. Z kolei źródłem pola elektromagnetycznego wysokich częstotliwości są sieci komórkowe, stacje bazowe, sieci Wi-Fi czy radary (cywilne i wojskowe).

Pomiar PEM w domu

W celu wykonania pomiaru pola elektromagnetycznego musimy wykorzystać specjalistyczne urządzenie takie jak profesjonalny miernik pola elektromagnetycznego Milerd HiRange. Jeśli zależy nam na pomiarze szerokiego spektrum częstotliwości należy użyć urządzenia, które pozwala na pomiar wysokich częstotliwości (6-8 GHz), które są wykorzystywane choćby przez sieci komórkowe piątej generacji (5G). Do tego celu nie nadają się prostsze mierniki produkcji azjatyckiej. Niestety niska cena wiąże się z ograniczonymi możliwościami pomiarowymi w zakresie wyższych częstotliwości. Pomiar niskiej jakości miernikiem jest także niewiarygodny dla niskich częstotliwości zwłaszcza w środowisku, gdzie znajduje się dużo urządzeń/przyrządów będących źródłem pola elektrycznego i magnetycznego. Profesjonalne urządzenia pomiarowe jak wspomniany już Milerd HiRange bez problemu radzą sobie z pomiarem zarówno niskich jak i wysokich częstotliwości.

Miernik pola elektromagnetycznego Milerd HiRange
Miernik pola elektromagnetycznego Milerd HiRange

Jak używać miernika pola elektromagnetycznego?

Aby zmierzyć pole elektromagnetyczne za pomocą miernika, należy postępować zgodnie z poniższymi krokami:

 1. Włącz miernik i upewnij się, że jest ustawiony na odpowiedni zakres pomiarowy.
 2. Umieść miernik w miejscu, w którym chcesz zmierzyć natężenie pola elektromagnetycznego.
 3. Odczytaj wartość natężenia pola elektromagnetycznego na wyświetlaczu urządzenia.
 4. Porównaj odczytane wartości z normami i zaleceniami dotyczącymi dopuszczalnych poziomów promieniowania elektromagnetycznego.

Warto pamiętać, że miernik pola elektromagnetycznego może być wrażliwy na zakłócenia, dlatego ważne jest, aby unikać jego użycia w pobliżu innych urządzeń elektrycznych czy magnetycznych.

Nieliczne urządzenia (na przykład Milerd HiRange) pozwalają na monitorowanie poziomu pola elektromagnetycznego w dłuższym okresie czasu w trybie stałego pomiaru. Pozwala to na zbieranie danych w długookresowych i ich późniejszą analizę. Jest to szczególnie istotne w przypadku pól wyższyczy częstotliwości, gdzie często następują silne wahania i skoki wartości szczytowych (tzw. peaki).

Tryb laboratoryjny Milerd HiRange
Tryb laboratoryjny w mierniku Milerd HiRange

Jak ocenić poziom promieniowania elektromagnetycznego w domu

W celu oceny poziomu promieniowania elektromagnetycznego w domu, należy przeprowadzić pomiary poziomu pola elektromagnetycznego w różnych miejscach i porównać otrzymane wyniki z obowiązującymi normami i zaleceniami. Oto kilka wskazówek, które mogą pomóc w ocenie poziomu promieniowania:

 1. Przeprowadź pomiar pola elektromagnetycznego w domu w różnych miejscach, szczególnie w pobliżu urządzeń emitujących pole elektromagnetyczne.
 2. Porównaj otrzymane wyniki z normami i zaleceniami dotyczącymi dopuszczalnych poziomów promieniowania elektromagnetycznego.
 3. Zwróć uwagę na miejsca, w których poziom promieniowania przekracza dopuszczalne normy, i podjąć odpowiednie kroki w celu zmniejszenia ekspozycji na pole elektromagnetyczne.

Pamiętaj, że regularne pomiary poziomu pola elektromagnetycznego w domu oraz stosowanie się do zaleceń dotyczących bezpiecznego korzystania z urządzeń emitujących pole elektromagnetyczne są kluczowe dla ochrony zdrowia i środowiska.

Jak ograniczyć negatywny wpływ pola elektromagnetycznego w domu?

Pomiar pola elektromagnetycznego w domu umożliwia zlokalizowanie głównych jego źródeł i miejsc, gdzie jest przekroczony bezpieczny poziom. Oto kilka sposobów na zredukowanie negatywnego wpływu PEM w domu.

Telefony komórkowe i ich wpływ na pole elektromagnetyczne

Telefony komórkowe są jednym z głównych źródeł pola elektromagnetycznego w naszym otoczeniu. W związku z tym, warto znać zasady bezpiecznego korzystania z nich. Oto kilka wskazówek, które mogą pomóc w ochronie przed nadmiernym promieniowaniem:

 • Unikaj długotrwałych rozmów telefonicznych, szczególnie gdy sygnał jest słaby.
 • Stosuj zestaw słuchawkowy lub tryb głośnomówiący, aby oddalić telefon od głowy.
 • Nie trzymaj telefonu w kieszeni blisko ciała, szczególnie w czasie rozmowy.
 • Wyłączaj telefon w nocy lub korzystaj z trybu samolotowego, aby zmniejszyć ekspozycję na pole elektromagnetyczne.

Promieniowanie 5G w domu

Promieniowanie 5G to kolejne źródło pola elektromagnetycznego, które może wpływać na nasze zdrowie i środowisko. W celu ochrony przed jego negatywnym wpływem, warto zastosować się do następujących zasad:

 • Unikaj instalowania anten 5G w bezpośrednim sąsiedztwie domu.
 • Stosuj materiały ekranujace (np tkaniny ADR TEX), które tłumią promieniowanie elektromagnetyczne, np. w ścianach czy oknach.
 • Regularnie mierz poziom promieniowania elektromagnetycznego w domu, aby kontrolować jego wartości.