Megasonic Cleaning – oczyszczanie megasoniczne

5
(8)

Czyszczenie megasoniczne (Megasonic Cleaning) to rodzaj czyszczenia akustycznego powiązany z czyszczeniem ultrasonicznym. Jest to łagodniejszy mechanizm oczyszczania, minimalizujący ryzyko uszkodzenia oczyszczanej struktury. Technologia ta jest wykorzystywana do oczyszczania wafli krzemowych, implantów medycznych i w czyszczeniu części przemysłowych.

Podobne do oczyszczania ultradźwiękowego oczyszczania megasoniczne wykorzystuje transduktor znajdujący się zwykle na piezoelektrycznym podłożu. Transduktor tworzy pole akustyczne o dużo większej częstotliwości (zwykle 0,8-2 Mhz) niż w oczyszczaniu ultradźwiękami (20-200 kHz). W wyniku oczyszczania megasonicznego następuje kawitacja, która jest łagodniejsza i na dużo mniejszą skalę niż w oczyszczaniu ultradźwiękami. Oczyszczanie megasoniczne jest obecnie wykorzystywane głównie w przemyśle elektronicznym w procesie opracowywania wafli krzemowych.

Milerd Detoxer Technologia

Technologia Megasonic Cleaning jest wykorzystywana także w myjce do żywności Milerd Detoxer. Dzięki wykorzystaniu tej technologii myjka Detoxer z wysoką skutecznością dezynfekuje żywność, ale też przedmioty, akcesoria dla dzieci, zabawki, biżuterię. Skuteczność technologii oczyszczania megasonicznego wykorzystywanej w myjce firmy Milerd potwierdzają badania laboratoryjne przeprowadzone w Polsce i zagranicą (m.in. w Szwajcarii). Potwierdzają one także, że użycie Milerd Detoxer nie powoduje utraty substancji odżywczych, witamin w oczyszczanych produktach. Dzięje się tak ponieważ Detoxer nie ingeruje w strukturę oczyszczanych produktów. Co więcej po użyciu myjki Detoxer pozostałość glifosatu jest 5-krotnie mniejsza niż myjkach starszej generacji.

Milerd Detoxer