Milerd Detoxer - opinie, pytania

Czas ładowania jest dość długi - zwykle od 4 do 8 godzin. W przypadku granicznego rozładowania może wynieść do kilkunastu godzin. Sygnałem pełnego naładowania są 4 zielone diody świecące na froncie urządzenia. Sygnałem rozładowania 4 migające czerwone diody.

Najczęstszą przyczyną jest pozostawianie urządzenia włączonego. Należy pamiętać że po użyciu urządzenie samo się nie wyłącza. Wygasza tylko ekran. Aby sprawdzić czy jest włączone czy wyłączone wystarczy dotknąć ekranu. Po każdym myciu urządzenie należy wyłączyć przytrzymując przycisk z tyłu obudowy.

Poziom maksymalny wody jest zaznaczony na obudowie. Polecamy nie nalewać mniej niż połowa poziomu maksymalnego (głowica widoczna od spodu musi być zanurzona). Ilość wody na jakiej były przeprowadzane badania laboratoryjne to 3 litry. Maksymalna użytkowa ilość wody to 8 litrów.

Urządzenie NIE jest ozonatorem w powszechnym tego słowa znaczeniu. Ozonatory są urządzeniami produkującymi duże ilości ozonu bez żadnej kontroli. Ilość ozonu produkowana przez ozonator pozwala na osiągnięcie stężenia 3-5 ppm co może uszkadzać produkty i wymagać przestrzegania zasad bezpieczeństwa.
Urządzenie Detoxer to myjka kawitacyjna wykorzystująca dźwięk o bardzo wysokiej częstotliwości. Ozon jest tylko dodatkiem a jego stężenie w odległości 1 m od urządzenia wynosi ok. 0,03 ppm czyli około 100 razy mniej. Połączenie tego działania umożliwia skuteczniejsze oczyszczanie bez negatywnego wpływu na produkty i zdrowie.

Wskaźnik baterii jest dość niedokładny, szczególnie przed jej uformowaniem (pierwsze kilkanaście ładowań), jednak myjka powinna być w stanie wykonać 8-12 myć na jednym ładowaniu.
Nie znalazłeś odpowiedzi? Napisz do nas!